Dasar Privasi SSI

Dikuatkuasa: February 1, 2016

Terakhir Dikemaskini: February 1, 2016

 

Survey Sampling International, LLC dan syarikat induk, anak syarikat, dan syarikat bersekutu (secara bersama “SSI”) memberi penyelesaian pensampelan dan teknologi untuk kajian penyelidikan, menyediakan pelanggan akses kepada pengguna dan responden perniagaan ke perniagaan melalui internet, telefon (kedua-dua talian tetap dan tanpa wayar/mudah alih), pos, dan metodologi pelbagai mod. SSI memberikan perkhidmatan kepada pelbagai agensi dan jabatan kerajaan, universiti, perniagaan dan organisasi untung dan bukan untung. Dasar Privasi ini menetapkan pengumpulan, penggunaan, dan pendedahan data peribadi atau maklumat yang boleh mengenal pasti identiti individu (“PII”) dan maklumat lain oleh SSI yang berkaitan dengan Perkhidmatan SSI (seperti yang ditakrifkan di sini). Perkhidmatan SSI menyediakan anda dengan peluang untuk menyertai panel, menyertai kaji selidik yang dipantau oleh SSI atau pihak ketiga (sama ada sebagai ahli panel atau ahli bukan Panel), menggunakan laman web yang berkaitan dengan panel, menerima dan menebus ganjaran serta insentif, termasuk, tanpa had, kemasukan cabutan bertuah, ditawarkan berkaitan dengan keahlian Panel dan/atau penyelesaian kaji selidik (secara bersama “Perkhidmatan”). Kaji Selidik dipantau oleh pihak ketiga dan data dikumpulkan yang berkaitan dengannya tidak tertakluk pada Dasar Privasi ini. Pendaftaran dengan, penggunaan, dan akses kepada Perkhidmatan SSI adalah tertakluk pada Terma dan Syarat SSI (http://www.yourvoice.com.my/ms-my/policies/terms). Penggunaan anda terhadap Perkhidmatan SSI adalah secara sukarela sepenuhnya dan oleh itu pemprosesan PII anda oleh SSI yang berkaitan dengan Perkhidmatan dan Dasar Privasi ini adalah dengan persetujuan anda. SSI berusaha untuk mematuhi amalan privasi undang-undang, kod dan peraturan-peraturan, dan kod piawaian yang berkaitan dengan pasaran dan pendapat persatuan kajian selidik, termasuk, tanpa had, CASRO dan ESOMAR. Untuk penjelasan, kecuali bagi panel yang mempunyai dasar privasi berasingan, Dasar Privasi ini diguna pakai oleh semua panel penyelidikan kaji selidik SSI. Dalam kebanyakan kes, SSI bukanlah penaja kaji selidik dan alat kaji selidik, dan data atau hasil kaji selidik, akan dimiliki oleh penaja kaji selidik ini. Semua rujukan dalam Dasar Privasi ini kepada "SSI" termasuk SSI dan syarikat induk, anak syarikat dan syarikat bersekutu. Semua rujukan "kami" merujuk kepada SSI.

 

Semua PII disimpan dalam pelayan yang terletak di Amerika Syarikat, di lokasi pelayan SSI berada. Jika anda tinggal di luar Amerika Syarikat, maklumat peribadi anda akan dipindahkan dan dieksport ke Amerika Syarikat dan dengan mempersetujui Dasar Privasi ini, anda bersetuju membenarkan SSI memindahkan dan mengeksport maklumat anda, termasuk, data peribadi dan data peribadi yang sensitif tanpa had ke Amerika Syarikat. SSI mematuhi Safe Harbor Framework (Rangka Kerja Pelabuhan Selamat) Amerika Syarikat (“AS”) - Kesatuan Eropah (“EU”) yang ditetapkan oleh Jabatan Perdagangan AS mengenai pengumpulan, penggunaan dan pengekalan data peribadi dari negara anggota EU dan Switzerland. SSI mengesahkan yang ia mematuhi Safe Harbor Privacy Principles (Prinsip Privasi Pelabuhan Selamat) dalam notis, pilihan, pemindahan seterusnya, keselamatan, integriti data, akses dan penguatkuasaan. Untuk mengetahui lebih mengenai program Safe Harbor (Pelabuhan Selamat), dan untuk melihat halaman pengesahan SSI, sila lawat: http://www.export.gov/safeharbor/.

 

Untuk tujuan Dasar Privasi ini, istilah “PII" perlu termasuk, tanpa had, nama anda, alamat, telefon (termasuk nombor telefon rumah, mudah alih, dan/atau perniagaan), alamat e-mel, tarikh lahir, nombor pengenalan diri unik yang kami berikan (secara individu "UID") dan secara bersama "UID") ganjaran, kesetiaan, atau nombor akaun insentif, dan Data Sensitif (seperti yang ditakrifkan di sini).

 

Apakah maklumat yang dikumpulkan oleh SSI, bagaimana PII dikumpulkan, dan bagaimana ia digunakan?

 

1. Maklumat Yang Anda Hantar.

SSI mengumpul maklumat daripada ahli panel semasa dan selepas pendaftaran dengan panel, termasuk, tanpa had, semasa penyertaan dalam kajian dan berkaitan dengan penerimaan dan penebusan ganjaran dan insentif. Apabila anda mendaftar untuk panel, anda akan diminta untuk menyediakan PII dan maklumat demografi, termasuk tanpa had, nama anda, alamat, nombor telefon (termasuk nombor telefon rumah, mudah alih, dan/atau perniagaan), alamat e-mel, tarikh lahir, dan pekerjaan/pendidikan, dan maklumat kaum serta jantina. Selain pengumpulan PII yang disebutkan di atas, semasa dan selepas proses pendaftaran, anda mungkin diminta untuk menyediakan atau mendedahkan Data Sensitif secara sukarela. Data Sensitif bererti PII yang mendedahkan atau menyatakan keadaan kesihatan dan perubatan, orientasi seks atau kehidupan seks, pendapat/pandangan politik, bangsa/etnik, kepercayaan agama dan falsafah, serta keahlian kesatuan perdagangan. Data Sensitif digunakan untuk mensasarkan peluang kaji selidik bagi anda. Sebagai penjelasan, dengan mendedahkan Data Sensitif secara sukarela kepada SSI, anda bersetuju kepada pemindahan Data Sensitif oleh SSI ke Amerika Syarikat untuk pengumpulan dan pemprosesan.

 

SSI mengumpulkan PII dan maklumat demografi daripada ahli bukan panel sebelum atau semasa penyertaan dalam kaji selidik.


 

Anda boleh menghantar, memuat naik, atau memindah kandungan atau bahan, termasuk, tanpa had, foto, video, dan/atau sebarang kandungan atau bahan yang lebih kurang sama atau berkaitan (“Kandungan Pengguna”). Jika anda menghantar Kandungan Pengguna berkaitan dengan Perkhidmatan SSI (cth., berkaitan dengan kaji selidik pelanggan), Kandungan Pengguna mungkin disediakan untuk orang awam dan mungkin dikongsi dengan pihak ketiga termasuk, tanpa had, pelanggan SSI, pelanggan kepada pelanggan SSI, dan pembekal perkhidmatan pihak ketiga. Kandungan Pengguna haruslah hanya termasuk audio, video, imej atau bandingan dengan individu yang menghantar Kandungan Pengguna dan tidak harus mengandungi kandungan dengan hak cipta terpelihara atau tanda dagangan atau bahan kepunyaan mana-mana pihak ketiga. Kandungan Pengguna harus tidak mengandungi audio, video, imej, atau bandingan orang lain selain daripada pengguna tersebut dan tidak harus mengandungi sebarang PII kepunyaan atau mengenai sesiapa selain daripada pengguna tersebut. Jika anda ingin maklumat mengenai identiti penaja kaji selidik ini yang mana anda menghantar foto atau video, sila hubungi SSI seperti yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini. Untuk mengenal pasti kaji selidik tertentu, anda perlu menyediakan SSI dengan alamat e-mel anda dan maklumat mengenai kaji selidik khusus (cth., bilangan kaji selidik, topik atau perkara kaji selidik, tarikh anda melengkapkan kaji selidik, dll.).


 

2. Maklumat Yang Dikumpul Secara Automatik.

 

SSI mungkin juga mengumpulkan sesetengah maklumat secara automatik, seperti maklumat tentang: (i) peranti atau komputer anda dan keupayaannya, termasuk, tanpa had, sistem operasi, aplikasi atau program pada peranti atau komputer, alamat IP, peranti pembawa, jenis peranti, zon waktu, status rangkaian, jenis pelayar, pengenal pasti pelayar, nombor pengenalan unik peranti, ID pengguna pembawa (nombor unik yang diperuntukkan kepada anda oleh pembekal rangkaian anda), alamat kawalan akses media, identiti peralatan mudah alih antarabangsa, maklumat setempat dan maklumat lain yang secara sendirian atau gabungan mungkin digunakan untuk mengenal pasti secara unik peranti atau komputer anda; dan (ii) aktiviti anda berkaitan dengan Perkhidmatan SSI, termasuk, tanpa had, data kaji selidik dan tindak balas, dan ganjaran, insentif, dan/atau maklumat cabutan bertuah. Sebagai tambahan, contoh Tertentu maklumat ini, dan teknologi yang mengumpulkannya, adalah seperti berikut:

 

Maklumat Media Sosial. Anda mungkin ditawarkan peluang untuk mengakses Perkhidmatan SSI melalui platform media sosial pihak ketiga. Sekiranya anda memilih pilihan tersebut, SSI mungkin mengumpul maklumat profil tertentu yang disimpan dalam akaun platform media sosial anda.

 

Kuki.

 

Penggunaan Umum Kuki SSI.

Kuki merupakan fail kecil yang menyimpan data tertentu pada peranti atau komputer. SSI boleh menggunakan sesi dan kuki berterusan untuk beberapa tujuan termasuk, tanpa had, untuk menyediakan pengalaman kaji selidik yang lebih baik, kawalan kualiti, pengesahan, untuk membolehkan atau memudahkan penyertaan kaji selidik, menjejaki kaji selidik yang selesai atau lain-lain tindakan yang selesai, dan pengesanan dan/atau pencegahan penipuan. Kuki sesi luput apabila anda menutup pelayar anda. Kuki berterusan kekal pada peranti atau komputer selama-lamanya sehingga dipadamkan.

 

Penggunaan Umum Kuki oleh Subkontraktor.

SSI menggunakan pihak ketiga untuk membekalkan perkhidmatan dan fungsi tertentu kepada SSI, termasuk, tanpa had, perkhidmatan pengesanan penipuan. SSI menggunakan kontrak dengan pihak ketiga ini untuk mengawal penggunaan kuki mereka dan untuk mengehadkan penggunaan kuki mereka dengan tujuan terhad yang ditetapkan dalam kontrak.


Penyasaran Semula.

SSI boleh dari semasa ke semasa melibatkan pihak ketiga atau pelbagai pihak ketiga untuk memaparkan pengiklanan di laman web SSI atau untuk menguruskan pengiklanan di laman web yang lain (contohnya di laman media sosial). Rakan kongsi pihak ketiga SSI mungkin menggunakan teknologi seperti kuki atau mengenal pasti elemen data untuk mengumpul maklumat mengenai aktiviti anda di laman web SSI dan/atau laman web lain untuk: (i) menyediakan anda dengan pengiklanan mengenai SSI dan perkhidmatannya dan/atau (ii) membantu SSI untuk membangunkan kempen pemasaran dan pengiklanan yang direka khusus untuk individu yang mempunyai profil sosial dan demografi yang serupa seperti anda. JIka SSI sedang menjalankan program penyasaran semula dan anda berhasrat untuk tidak menyertai program penyasaran semula ini, sila pilih untuk tarik diri melalui kuki berkenaan mengikut proses yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini atau dalam notis kuki berasingan SSI, atau dengan menamatkan langanan iklan itu sendiri. Sila ambil perhatian yang pemilihan keluar seperti yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini tidak mengeluarkan anda daripada senarai penerima iklan dan anda akan terus menerima iklan generik.

 

Program Keberkesanan Iklan Dalam Talian SSI.

Berkenaan dengan program keberkesanan iklan dalam talian SSI, anda boleh menyertai kaji selidik mengenai iklan dan promosi tertentu yang SSI sedang menguji untuk pelanggannya. Untuk mudah melengkapkan kaji selidik ini, pelanggan SSI boleh menulis, menetap atau membaca kuki, objek dikongsi/disimpan setempat, kuki flash, dan/atau sebarang teknologi yang berkaitan (setiap satu “Teknologi Pihak Ketiga” dan secara bersama “Teknologi Pihak Ketiga”). Teknologi Pihak Ketiga boleh ditulis, ditetapkan atau dibaca di pelbagai lokasi termasuk, tanpa had, pelayan atau sistem SSI. Jika anda mengambil bahagian, UID anda boleh disimpan dalam atau dikaitkan dengan Teknologi Pihak Ketiga untuk membenarkan anda dihubungi semula mengenai iklan atau promosi dalam talian dan pelanggan SSI akan menggunakan Teknologi Pihak Ketiga untuk menentukan sama ada anda pernah lihat, klik pada, atau berinteraksi dengan iklan atau promosi dalam talian. Sekiranya anda berinteraksi dengan iklan dan promosi dalam talian, pelanggan SSI akan menghantar UID anda dan kaji selidik tertentu kepada SSI dan SSI akan memberi anda peluang untuk melengkapkan kaji selidik. Sebagai tambahan, jika anda mengambil bahagian, SSI mungkin kongsikan UID anda atau data yang dikumpulkan sebelum ini oleh SSI, termasuk, tanpa had, umur, jantina, pendapatan, bilangan orang seisi rumah anda, tahap pendidikan, dan status pekerjaan (“Data Pengukuran penonton”), kepada pihak ketiga, termasuk, tanpa had, subkontraktor SSI, rakan, dan/atau pelanggan bagi tujuan laporan pengukuran penonton pada iklan, kempen, dan laman web yang anda layari, lihat, dan/atau klik padanya. Data Pengukuran Penonton akan digunakan untuk membantu dalam penciptaan, pembangunan, dan pelaksanaan laman web, iklan dalam talian, dan ciri, fungsi dan kempen media digital dan Internet yang lain. Data Pengukuran Penonton mungkin dikongsi dalam bentuk ringkasan tunggal (iaitu tahap responden individu) atau bentuk ringkasan agregat (iaitu sekumpulan responden).

 

Jika anda tinggal di luar EU dan sebelum ini anda tidak bersetuju untuk menyertai Program Keberkesanan Iklan Dalam Talian, pada Tarikh Berkuat kuasa Dasar Privasi ini, anda dengan ini bersetuju untuk mengambil bahagian.

 

Notis Kuki: SSI menghargai privasi anda. Di bawah terdapat senarai kuki yang ditetapkan atau digunakan oleh SSI dan/atau rakan kongsi, pelanggan dan/atau subkontraktor SSI yang berkaitan dengan Perkhidmatan. Untuk kuki tertentu, tiada mekanisme tarik diri disediakan. Untuk kuki dengan mekanisme tarik diri, anda boleh menarik diri dengan mengklik pada pautan yang diberikan di bawah atau dengan melayari tapak web bersesuaian dan mengikuti arahan menarik diri.

 

A. Kuki Penting:

Nama: Tujuan Persetujuan
flch Nebu DubInterviewer Session Cookie (Sesi Kuki Nebu DubInterviewer) tiada pilihan tarik diri disediakan
flv Nebu DubInterviewer Session Cookie (Sesi Kuki Nebu DubInterviewer) tiada pilihan tarik diri disediakan
flvsn Nebu DubInterviewer Session Cookie (Sesi Kuki Nebu DubInterviewer) tiada pilihan tarik diri disediakan
flvuf Nebu DubInterviewer Session Cookie (Sesi Kuki Nebu DubInterviewer) tiada pilihan tarik diri disediakan
sfcRelevantId Imperium RelevantID tiada pilihan tarik diri disediakan
RVCOOKIE Imperium RelevantID tiada pilihan tarik diri disediakan
RVIDExtId Imperium RelevantID tiada pilihan tarik diri disediakan
__EC_TEST__ Imperium RelevantID tiada pilihan tarik diri disediakan
ISIStest Imperium RelevantID tiada pilihan tarik diri disediakan
thx_guid ThreatMetrix tiada pilihan tarik diri disediakan
.SSI-ASPXAUTH Sesi kuki tiada pilihan tarik diri disediakan
ASP.NET_SessionId Sesi kuki tiada pilihan tarik diri disediakan
PHPSESSID Sesi kuki tiada pilihan tarik diri disediakan
ANYSSIDOMAIN#lang Paparkan bahasa yang betul tiada pilihan tarik diri disediakan
JSESSIONID Pemantauan Prestasi NewRelic - Sesi Kuki tiada pilihan tarik diri disediakan
PHPSESSID Pencegahan Penipuan FraudLogix tiada pilihan tarik diri disediakan


B. Pengiklanan - Program/Pengiklanan Keberkesanan Iklan Dalam Talian

Nama Tujuan Persetujuan
ComScore Program Keberkesanan Iklan Dalam Talian http://www.voicefive.com/preferences.aspx
Dynamic Logic Program Keberkesanan Iklan Dalam Talian http://www.safecount.net/viewyourcookiesinformation_optinout.php
Facebook Connect Perkhidmatan Iklan, Penyasaran Iklan, Analisis/Perhitungan, Penyesuaian Kandungan tiada pilihan tarik diri disediakan
HotTraffic Program Keberkesanan Iklan Dalam Talian http://n01d01.cumulus-cloud.com/ssi/optout.php
Nielsen Program Keberkesanan Iklan Dalam Talian http://www.nielsen-online.com/corp.jsp?section=leg_prs&nav=1
YouTube Penyasaran Iklan beralih ke tapak
MSI ACI Program Keberkesanan Iklan Dalam Talian http://www.msi-aci.com/tagging.html
InsightExpress Program Keberkesanan Iklan Dalam Talian http://ad.insightexpressai.com/adserver/optout.aspx?redir=http://www.opinion-central.com/optedout.asp
Pusing Program Keberkesanan Iklan Dalam Talian http://www.turn.com/privacy/customer-opt-out


C. Analisis dan Penyesuaian - Pengumpulan Data

Nama Tujuan Persetujuan
Google Analytics Penyasaran Iklan, Analisis/Perhitungan, Pengoptimuman beralih ke tapak

Fail Log. Perkhidmatan SSI mungkin secara automatik mengumpulkan dan menyimpan maklumat tertentu dalam fail log, termasuk, tanpa had, data yang didapati dari pelayar web anda, termasuk, tanpa had, alamat IP, jenis pelayar, pembekal perkhidmatan internet, halaman merujuk/keluar, sistem operasi, setem tarikh/masa, dan data strim klik.

 

Cap Jari Digital. Secara umumnya, cap jari digital menggunakan pengecam unik untuk peranti atau komputer anda berasaskan tetapan teknikal komputer, ciri-ciri dan Alamat IP. SSI menggunakan teknologi cap jari digital untuk kawalan kualiti dan tujuan pengesahan serta pengesanan penipuan dan/atau pencegahan, termasuk, tanpa had, mengenalpasti responden duplikat atau tipu. SSI mungkin melaksanakan dan menggunakan cap jari digital secara langsung atau melalui pembekal pihak ketiga.

 

Perteraan Air. Secara umumnya, perteraan air melibatkan peletakan teknologi atau fail pada peranti atau komputer anda untuk mengenal pasti yang sebelum ini, ia digunakan untuk mendaftar dengan atau mengakses Perkhidmatan SSI. Perteraan air digunakan untuk tujuan kawalan kualiti dan pengesahan serta tujuan pengesanan dan/atau pencegahan penipuan. SSI mungkin terlibat dalam aktiviti perteraan air secara langsung atau melalui pembekal pihak ketiga.

 

Notis Do Not Track (Jangan Kesan) SSI.

 

Do Not Track (“DNT”) adalah pilihan dalam pelayar yang anda boleh tetapkan untuk memberitahu laman web yang anda layari yang anda tidak mahu laman web itu mengumpul maklumat mengenai anda. SSI tidak bertindak balas kepada isyarat DNT. Jika anda tidak bersetuju dengan amalan SSI yang berkaitan dengan isyarat DNT, anda boleh tarik diri daripada menyertai atau menggunakan perkhidmatan SSI yang dinyatakan di bawah.

 

Sehubungan dengan program keberkesanan iklan dalam talian SSI, SSI membenarkan subkontraktor, rakan dan/atau pelanggan SI untuk mengugurkan, menetapkan, dan/atau menulis Teknologi Pihak Ketiga dengan tujuan untuk memudahkan pengukuran penonton dan aktiviti kaji selidik ingat kembali iklan. SSI tidak bertanggungjawab bagi sebarang pematuhan pihak ketiga atau tindak balas kepada isyarat DNT. Untuk mempelajari lebih lanjut mengenai program keberkesanan iklan dalam talian, sila semak bahagian Kuki Dasar Privasi ini.

 

3. Maklumat yang dikumpul daripada Pihak Ketiga.

 

SSI mungkin mendapatkan PII dan/atau maklumat demografi daripada pihak ketiga, termasuk, tanpa had, biro perkhidmatan maklumat, pembekal sampel lain, rakan program kesetiaan, dan/atau platform media sosial. SSI boleh menggunakan PII untuk pelbagai tujuan, termasuk, tanpa had, pengesahan data, penambahan data, tujuan pengesanan penipuan, mengenal pasti kaji selidik yang mungkin menarik minat anda, memudahkan pemberian ganjaran atau mata wang insentif bagi melengkapkan kaji selidik anda, dan/atau menghantar anda e-mel sekali sahaja untuk menjemput anda menyertai kaji selidik dan/atau menyertai panel.

 

4. Penggunaan Maklumat SSI.

 

Selain tujuan lain yang ditetapkan dalam Dasar Privasi ini, SSI menggunakan maklumat yang dikumpulkan melalui Perkhidmatan SSI seperti berikut: (i) untuk berkomunikasi dengan anda mengenai keahlian anda dengan panel; (ii) untuk berkomunikasi dengan anda mengenai penyertaan anda dalam kaji selidik; (iii) untuk menyesuaikan kaji selidik khusus kepada anda; (iv) untuk menghantar pemberitahuan mengenai peluang kaji selidik; (v) untuk mematuhi sebarang dan semua kewajipan, termasuk, tanpa had, kewajipan cukai; (vi) untuk mentadbir dan menguruskan program ganjaran dan insentif SSI dan memenuhi permintaan anda untuk ganjaran dan insentif; (vii) untuk memudahkan kemasukan anda ke dalam cabutan bertuah dan promosi SSI serta berkomunikasi dengan anda tentang kemasukan sebegini; (viii) untuk mengemas kini rekod SSI; (ix) untuk mematuhi sebarang kewajipan atau keperluan penindasan data; (x) untuk tujuan pengesanan dan/atau pencegahan penipuan; dan (xi) sebagaimana yang dibenarkan menurut Dasar Privasi ini atau seperti mana yang anda benarkan.

 

Komunikasi apakah yang akan saya terima melalui Perkhidmatan SSI?

SSI dan/atau ejen, pemproses, dan/atau pembekal atau subkontraktor SSI mungkin menghubungi anda atau berkomunikasi dengan anda seperti berikut:

 

1. Melalui pemberitahuan "tolak" atau mesej SMS/teks, sekiranya anda secara nyata bersetuju untuk menerima komunikasi sebegini, bagi penyertaan dalam kaji selidik.

 

2. Melalui komunikasi e-mel untuk tujuan: (i) menghantar jemputan kaji selidik kepada anda, (ii) berkomunikasi dengan anda mengenai penyertaan kaji selidik anda (dahulu, sekarang dan/atau masa hadapan), (iii) berkomunikasi dengan anda mengenai maklumat, pertanyaan dan/atau penebusan ganjaran atau insentif, (iv) menghantar anda surat berita, (v) menghantar anda pemberitahuan seperti yang dikehendaki atau diperlukan oleh undang-undang, (vi) berkomunikasi dengan anda tentang cabutan bertuah atau promosi cabutan hadiah, termasuk, tanpa had, penyertaan yang memenangi cabutan bertuah atau cabutan hadiah sebegini, dan (vii) menjawab pertanyaan yang diterima daripada anda.

 

3. Melalui telefon untuk tujuan: (i) berkomunikasi dengan anda mengenai penyertaan kaji selidik anda (dahulu, sekarang dan/atau masa hadapan), (ii) berkomunikasi dengan anda mengenai maklumat, pertanyaan dan/atau penebusan ganjaran atau insentif, (iii) menghantar anda pemberitahuan seperti yang dikehendaki atau diperlukan oleh undang-undang, (iv) berkomunikasi dengan anda tentang cabutan bertuah atau promosi cabutan hadiah, termasuk, tanpa had, penyertaan yang memenangi cabutan bertuah atau cabutan hadiah sebegini, dan (v) menjawab pertanyaan yang diterima daripada anda. Selain itu, SSI boleh menggunakan nombor telefon perniagaan atau kerja yang anda berikan semasa pendaftaran panel atau semasa melengkapkan kaji selidik profil SSI perniagaan-ke-perniagaan untuk menghubungi anda bagi mengesahkan yang: (a) kelayakan anda untuk kaji selidik yang direka bagi individu yang bekerja dalam peranan profesional atau perniagaan atau kapasiti tertentu dan/atau (b) pendaftaran atau kelayakan anda untuk panel kaji selidik yang direka khususnya untuk individu dalam pekerjaan tertentu. Proses pengesahan mungkin melibatkan pengesahan maklumat atau data yang anda berikan atau bekalkan kepada SSI sebelum ini.

 

Adakah SSI kongsikan PII dan maklumat lain yang dikumpulkan melalui Perkhidmatan SSI dengan pihak ketiga?

 

SSI akan mendedahkan PII dan maklumat lain yang dikumpulkan melalui Perkhidmatan SSI kepada pihak ketiga seperti berikut:

 

1. Dengan persetujuan anda, selain daripada persetujuan anda terhadap pemprosesan dan perkongsian yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini dan khususnya bahagian ini.

 

2. Menurut undang-undang yang berkenaan atau sebagai jawapan kepada sepina atau perintah mahkamah atau agensi kerajaan.

 

3. Untuk menubuhkan, menjalankan, atau mempertahankan tuntutan undang-undang seseorang individu atau SSI, termasuk untuk melindungi keselamatan seseorang individu atau untuk melindungi hak dan/atau harta SSI.

 

4. Antara beberapa panel sekiranya anda mendaftar untuk lebih daripada satu Panel.

 

5. Kepada syarikat induk, anak syarikat atau syarikat bersekutu SSI: (i) sekiranya penyusunan semula atau penstrukturan semula berlaku, atau (ii) untuk penggunaan dan pemprosesan selaras dengan Dasar Privasi ini atau seperti mana yang anda benarkan.

 

6. Kepada ejen dan/atau subkontraktor dibenarkan SSI dan/atau pelanggan SSI, yang membekalkan perkhidmatan, termasuk, tanpa had, perkhidmatan penambahan data, perkhidmatan pengesahan data, perkhidmatan pengesanan dan/atau pencegahan penipuan, perkhidmatan pemadanan pangkalan data, perkhidmatan pengekodan, perkhidmatan pensegmenan data dan perkhidmatan yang berkaitan dengan ganjaran, insentif, dan cabutan bertuah.

 

7. Kepada pelanggan untuk penggunaan yang berkaitan dengan kaji selidik pasaran yang terhad, termasuk, tanpa had, pemodelan, pengesahan, pengesanan dan/atau pencegahan penipuan, penambahan data, pensegmenan pangkalan data, dan penebusan serta penunaian ganjaran, insentif, atau cabutan bertuah, dan/atau pemasukan yang berkaitan dengan penyertaan anda dalam atau penyelesaian kaji selidik.

 

8. Sehubungan dengan perubahan pemilikan atau kawalan, termasuk, tanpa had, penggabungan atau pengambilalihan sebarang atau semua aset perniagaan SSI, dengan syarat pihak yang menerima atau memperoleh PII bersetuju untuk mengguna, melindungi dan mengekalkan keselamatan, integriti dan kerahsiaan PII selaras dengan Dasar Privasi ini.

 

9. Kepada rakan SSI yang menawarkan insentif bagi kegunaan Perkhidmatan SSI, semata-mata untuk kegunaan rakan yang berkaitan dengan program insentif dan syarat penggunaan, termasuk, tanpa had, pengkreditan akaun ahli dikekalkan oleh rakan bagi individu yang menggunakan atau menyertai dalam Perkhidmatan SSI.

 

10. Sebagaimana yang dibenarkan menurut Dasar Privasi ini.

 

Sebagai tambahan, UID dan maklumat yang dikumpulkan secara automatik dibekalkan kepada pihak ketiga, termasuk, tanpa had, pelanggan, rakan kongsi, ejen dan/atau pembekal untuk beberapa tujuan termasuk, tanpa had, mengenal pasti responden untuk hubungan semula kaji selidik atau komunikasi, pengesanan dan/atau pencegahan penipuan, pemadanan pangkalan data, pengesahan data, penambahan data, pengekodan, pensegmenan data, dan perkhidmatan yang berkaitan dengan ganjaran, insentif, cabutan bertuah atau promosi, dan/atau membangunkan pandangan data agregat tentang responden kaji selidik kami dan menyediakan pelanggan dengan akses kepada dan penggunaan pandangan data agregat.

Berkenaan dengan maklumat yang dikumpul melalui Perkhidmatan SSI, SSI akan memberikan data kaji selidik dan maklum balas kepada pelanggan SSI tanpa mendedahkan PII, selain daripada UID. Sekiranya anda secara sukarela mendedahkan PII berkaitan dengan maklum balas kaji selidik anda, dan SSI mengumpul maklum balas kaji selidik tersebut, SSI akan memindahkan maklum balas kaji selidik, UID dan PII yang didedahkan secara sukarela kepada pelanggan SSI. Di samping itu, SSI mungkin berkongsi data geografi dan/atau demografi yang dikumpulkan oleh SSI daripada anda semasa pendaftaran atau melalui soalan profil tertentu yang mungkin ditanya oleh SSI. Data tersebut boleh dikongsi dengan pihak ketiga dalam bentuk ringkasan tunggal (iaitu tahap responden individu) atau bentuk ringkasan agregat (iaitu sekumpulan responden).

 

Secara umumnya, pendedahan PII oleh SSI kepada pihak ketiga, melainkan pendedahan UID, dibuat mengikut perjanjian bertulis antara SSI dan pihak ketiga, yang antara lainnya, mengehadkan penggunaan PII dan memastikan penggunaan PII konsisten dengan Dasar Privasi ini. SSI boleh membenarkan pelanggan mengumpulkan PII secara langsung daripada responden. Pendedahan tersebut adalah secara sukarela dan, sebelum pengumpulan, pelanggan dikehendaki untuk memasuki perjanjian bertulis dengan SSI, yang antara lainnya, mengehadkan penggunaan PII.

 

Secara umumnya, pendedahan PII oleh SSI kepada pihak ketiga, melainkan pendedahan UID, dibuat menurut perjanjian bertulis antara SSI dan pihak ketiga, yang antara lainnya, mengehadkan penggunaan PII. SSI boleh membenarkan pelanggan mengumpulkan PII secara langsung daripada responden. Pendedahan tersebut adalah secara sukarela dan, sebelum pengumpulan, pelanggan dikehendaki untuk memasuki perjanjian bertulis dengan SSI, yang antara lainnya, mengehadkan penggunaan PII.

 

Bagaimana jika saya ingin memberitahu rakan saya tentang Perkhidmatan SSI?

 

Sekiranya anda ingin memberitahu rakan mengenai Perkhidmatan SSI, anda boleh menggunakan ciri beritahu-seorang-rakan. Untuk menggunakan ciri beritahu-seorang-rakan SSI, anda perlu melengkapkan borang dalam talian SSI yang meminta anda memasukkan nama dan alamat e-mel anda. SSI akan menghantarkan anda e-mel yang mengandungi pautan kepada laman menyertai SSI. Anda kemudiannya boleh mengemukakan pautan tersebut kepada rakan anda.

 

Adakah SSI mengupah pihak ketiga untuk merekrut individu untuk menggunakan Perkhidmatan SSI?

 

SSI boleh melibatkan pihak ketiga untuk merekrut individu untuk menggunakan Perkhidmatan SSI termasuk, tanpa had, untuk menyertai panel atau menyertai kaji selidik. Aktiviti merekrut termasuk, tanpa had, peletakan banner atau pengiklanan di tapak web atau penghantaran komunikasi e-mel yang menawarkan peluang untuk menyertai panel atau menyertai kaji selidik oleh pihak ketiga itu. Dasar Privasi ini hanya terpakai untuk PII apabila SSI sebenarnya mengumpulkan PII dan tidak meliputi atau dipakai bagi aktiviti merekrut yang dijalankan oleh pihak ketiga tersebut.

 

Bagaimanakah saya boleh tarik diri daripada pengumpulan dan/atau penggunaan data?

 

Terdapat beberapa pilihan untuk menarik diri bagi pengguna Perkhidmatan SSI:

 

Ahli Panel boleh menarik diri melalui: (i) mengikuti arahan yang dinyatakan dalam akaun keahlian anda; (ii) mengklik pada pautan nyahlanggan yang terkandung dalam jemputan kaji selidik dan mengikuti arahan di laman web tarik diri; atau (iii) menghubungi kami seperti yang dinyatakan di bawah.

 

Anda boleh menarik diri melalui komunikasi e-mel, dengan mengklik pada pautan nyahlanggan dalam sebarang e-mel yang anda terima daripada kami atau menghubungi kami seperti yang dinyatakan di bawah.

 

Untuk padam atau tarik diri daripada kuki yang digunakan berkaitan dengan Program Keberkesanan Iklan Dalam Talian SSI, sila baca bahagian dalam Dasar Privasi menangani kuki dan/atau menyemak notis kuki berasingan.

 

Anda boleh menarik diri daripada berkongsi data profil platform media sosial dengan menukarkan tetapan keutamaan/profil anda dengan platform media sosial berkenaan mengenai perkongsian data dengan pihak ketiga.

 

Untuk memadamkan maklumat yang dikumpulkan oleh SSI, sila hubungi SSI seperti yang dinyatakan di bawah.

 

Berapa lamakah SSI menyimpan PII dan maklumat lain saya?

 

SSI akan mengekalkan PII dan maklumat lain yang berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan anda semasa anda menggunakan Perkhidmatan dan sehingga satu (1) tahun selepas itu atau tempoh masa yang diperlukan atau dibenarkan oleh undang-undang.

 

Bagaimana saya boleh mengakses PII dan maklumat lain yang dikumpulkan tentang saya?

 

Anda boleh meminta akses untuk membaca, membetulkan, memadam, atau membantah pemprosesan PII dengan menghubungi kami seperti yang dinyatakan di bawah.

 

Adakah SSI mengumpul data daripada kanak-kanak?

 

SSI percaya penting untuk melindungi privasi kanak-kanak dalam talian. Oleh itu, SSI mematuhi Undang-undang dan Kod yang Terpakai yang berkenaan dengan perlindungan privasi kanak-kanak, termasuk, tanpa had, Children's Online Privacy Protection Act (Akta Perlindungan Privasi Dalam Talian Kanak-kanak Tahun) 1998 di Amerika Syarikat (seperti yang dipinda). SSI secara berhati-hati mempertimbangkan kedua-dua isu privasi dan kebimbangan keibubapaan berkaitan dengan kaji selidik melibatkan individu berumur kurang daripada lapan belas (18) tahun. Negara tertentu di lokasi SSI beroperasi dan mengendalikan panel mungkin menetapkan had umur yang memerlukan persetujuan daripada ibu bapa diperolehi terlebih dahulu untuk pengumpulan PII. Perkhidmatan SSI tidak direka atau dimaksudkan untuk digunakan oleh mana-mana individu berumur kurang daripada had umur tersebut. SSI tidak dengan sengajanya mengumpul PII daripada sesiapa yang berumur kurang daripada had umur tersebut. Sekiranya SSI sedar PII dikumpulkan secara tidak sengaja daripada sesiapa yang berumur kurang daripada had umur ini, SSI akan memadamkan PII tersebut dengan serta-merta. Sebagai contoh, di Amerika Syarikat, Perkhidmatan SSI tidak direka atau bertujuan untuk kegunaan oleh mana-mana individu di bawah umur tiga belas (13) tahun dan SSI tidak mengetahui pengumpulan PII daripada sesiapa di bawah umur tiga belas (13) tahun. Ibu bapa, penjaga atau orang lain digalakkan untuk menghubungi SSI, seperti dinyatakan di bawah, untuk berbincang mengenai Dasar Privasi dan hak mereka untuk mengakses, menyemak, membetulkan, memadam atau menghalang pemprosesan PPI atau mengenai anak mereka.

 

Apakah keselamatan sedia ada untuk PII dan maklumat lain yang dikumpulkan melalui Perkhidmatan?

 

SSI mengekalkan perlindungan teknikal, pentadbiran dan fizikal yang sesuai untuk melindungi PII dan maklumat lain yang didedahkan atau dikumpulkan oleh SSI. SSI mengkaji, memantau dan menilai amalan privasi dan sistem perlindungannya dari semasa ke semasa. Walau apa pun, penghantaran melalui Internet dan/atau rangkaian mudah alih adalah tidak seratus peratus (100%) selamat dan SSI tidak menjamin keselamatan penghantaran. SSI tidak bertanggungjawab atas sebarang kesilapan yang dibuat oleh individu dalam penghantaran PII kepada SSI.

 

 

Siapakah yang saya perlu hubungi sekiranya ada soalan atau aduan tentang Dasar Privasi ini?

 

Soalan atau Aduan Umum.

 

Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan atau aduan mengenai amalan privasi SSI dan/atau Dasar Privasi ini atau ingin meminta untuk menarik diri daripada SSI, atau ingin melaksanakan hak anda untuk mengakses, membaca, membetul, memadam atau membantah ke atas pemprosesan PII, sila hubungi kami melalui e-mel di privacy@surveysampling.com. Jabatan Undang-undang SSI bertanggungjawab ke atas pematuhan organisasi terhadap Dasar Privasi ini.

 

Penguatkuasaan

 

Dengan mematuhi Safe Harbor Principles (Prinsip Pelabuhan Selamat) AS-EU dan AS-Switzeland, SSI komited untuk menyelesaikan aduan mengenai privasi pelanggan dan pengumpulan atau penggunaan maklumat peribadi pelanggan. Warga negara anggota EU atau Switzeland yang ada pertanyaan atau aduan tentang dasar privasi ini dikehendaki menghubungi SSI di:

 

Legal Department

Survey Sampling International, LLC

6 Research Drive, Shelton, Connecticut 06484 USA

p: (203) 567-7200/e: privacy@surveysampling.com

SSI komited untuk merujuk aduan privasi di bawah Safe Harbor Principles (Prinsip Pelabuhan Selamat) AS-EU dan AS-Switzeland kepada mekanisma penyelesaian pertikaian bebas, CASRO SAFE HARBOR PROGRAM (PROGRAM PELABUHAN SELAMAT CASRO). Jika anda tidak menerima pengakuan tepat pada masanya aduan anda, atau jika aduan anda tidak ditangani dengan memuaskan oleh SSI, sila layari laman web SAFE HARBOR PROGRAM https://www.casro.org/?complaintcasrosh bagi maklumat lanjut dan memfailkan aduan.


Adakah mana-mana syarikat dalam Kumpulan SSI yang boleh mengumpul, menyimpan, dan memproses PII?

Ya, sila lihat senarai syarikat di bawah:

 • Survey Sampling Europe BV - Weena 161, 3013 CK Rotterdam, Netherlands.

 • Survey Sampling Bulgaria EOOD - Triaditza area, #82, Patriarh Evtimii street, 1463, Sofia, Bulgaria.

 • SSI Denmark ApS – Frederiksholms Kanal 4B, DK-1220, Copenhagen K Copenhagen.

 • Survey Sampling France SASU - 22 rue de Dunkerque, 75010 Paris, Perancis.

 • Survey Sampling Germany GmbH - Kaiserstrasse 13, 60311 Frankfurt am Main, Deutschland.

 • Survey Sampling RO S.R.L. - 12 Popa Sapca Street, Timisoara 300057.

 • Survey Sampling Spain S.L. - C/ Carranza, 25, 2ª planta, 28004, Madrid, Sepanyol.

 • SSI Sweden AB - Drakens Gränd 8, 111 30 Stockholm, Sweden.

 • Survey Sampling UK Ltd. – India House, 2nd Floor 45 Curlew Street London SEI 2nd United Kingdom.

 • Survey Sampling Hong Kong Ltd. – 6/F, Hollywood Centre, 233 Hollywood Road, Sheung Wan, Hong Kong.

 • SSI Beijing Co. Ltd. – CBD International Mansion, Room 901A, No. 16 Yongandongli, Chaoyang District, Beijing 100022, China.

 • Survey Sampling Australia Pty. Ltd. – Level 11, 131 York Street, Syndey NSW 2000, Australia.

 • Survey Sampling Singapore PTE Ltd. - #58 Republic Plaza, 9 Raffles Place, Singapura 048619.

 • Survey Sampling International Services Company S.De R.L. De C.V. – Cordoba 42, Piso 9, Col. Roma Norte/Del. Cuauhtemoc, Mexico, D.F. 06700.

 • Survey Sampling Korea Ltd. – Level 4, 27-8, Gukjegeumyung-ro 8-gil Yeongdeungpo-gu, Seoul Korea 150-998.

 • Survey Sampling Japan GK – 3F KK Building, I-8-5, Shinkawa, Chuo-Ku, 104-0033, Tokyo, Jepun.

 • SSI Do Brasil Pesquisa de Mercado Ltda. – Rua das Olimpiadas, 205 – 40 ander 04551-000, Sao Paulo, Brazil.

 • SSI Philippines Inc. – PIPC Bldg 7, MEPZ II, Basak, Lapu-Lapu, Cebu 6015, Filipina.

 • MRops Programming India Private Ltd. – 8th Floor, Block 1, My Home Hub, Madhapur, Hyderabad, TG 500081.

 • Mountain West Research Center L.C. (Pusat Penyelidikan Mountain West).

 • Survey Sampling Hungary Kft. – Csapo Street 42, 3rd Floor, 4032 Debrecen, Hungary.